Neler Öğreneceğim ? 

GİOTTO AKADEMİ SANAT RESİM KURSU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK RESİM ATÖLYESİNDE NELER ÖĞRENECEĞİM?

Güzel Sanatlar Fakülteleri Sınavlarına hazır olma noktasında eğitim süreci içerisinde gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış olmak son derece önemlidir. Bu beceriyi kazanma sürecinde muhakkak ki eğitmen ve öğrenci tarafından sınavların nasıl yapıldığı, sınav aşama sayısı ve çıkabilecek konu alanlarını bilmek ve aynı zamanda buna bağlı çalışılması gereken form, yapı ve anatomiyi tanımaya dönük detay çalışmalarla anatomiye yönelik etüt çalışmalar, Güzel Sanatlar Fakülteleri Sınavları Hazırlık süreci öncesinde Resim Kursu hazırlık süreci içerisinde son derece önemlidir. Bunun dışında eğitim sürecinde bilgilerin belirli bir sırayla öğrenciye aktarımı kendinden sonra gelecek konunun tamamlayıcısı ve zeminini hazırlıyor olması da Resim Kursu Hazırlık Sürecinde önemsenmesi ve üzerinde durulması gereken bir diğer nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık, Resim Kursu Bursa dendiğinde akla ilk gelen Resim Kursu olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesinde Güzel Sanatlara Hazırlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık kurs sürecimizi planlarken yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerden dolayı konu alanlarını belirli bir düzen içinde planlar ve oluştururuz. Güzel Sanatlara Hazırlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık sürecinde bu planlamayı yapmamızın nedeni biraz önce yukarıda belirtiğimiz gibi Resim Kursu sürecinde her bilginin kendinden sonraki bilginin öncüsü ve bir sonraki konunun bilgi altyapısını zeminini oluşturduğu gerçeğidir. Giotto Akademi Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu ve Resim Kursu eğitimi sürecinde neler öğreneceğim ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık, Eğitim Fakülteleri Resim – İş öğretmenliğine Hazırlık sürecinde bana ne kazandıracak sorusuna cevaplayacak olursak;

 

GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK SÜRECİNDE NELER ÖĞRENECEĞİM BANA NE KAZANDIRACAK?

·        Çizgi ve Ton

·        Geometrik Formlar

·        Perspektif

·        Anatomi

·        Kompozisyon Kurma ve Kagıda Yerleştirme

·        Figür Mekan ve Mekan Figür ilişkisi

·        Açık - Koyu

Atölyemiz  Giotto Akademi Sanat Resim Kursu,  Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Atölyesinde Alacağınız bu eğitimin sonunda Güzel Sanatlar Fakültelerinin yukarıda belirtiğimiz bölümlerine, Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Öğretmenliği bölümüne, Güzel Sanatlar Liseleri ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarında başarılı olacak istediğiniz okulu kazanma ve sonrasında tercih edeceğiniz alanlarda istediğiniz eğitimi alma Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Güzel Sanatlar Lisesinde ve Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği bölümünde okuma ve üniversiteli olma şansını yakalayacaksınız.