Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

Eğitim anlayışımızın temelini birey oluşturmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle atölye eğitim süreci içerisinde;

Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık – Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık

Eğitim Fakülteleri Resim – İş Öğretmenliği Bölümüne Hazırlık

Eğitimi sürecinde her öğrencinin kendine özgü farklılıkları ve algılama biçimi olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Güzel Sanatlar Fakültelerine, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Resim Kursu süreci içerisinde bu durumun farkında olarak her bireyin farklılıklarını gözeterek süreci planlamak gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciyi hedefe yönelik güdüleme ve yönlendirme güler yüzlü ve samimi bir Resim Kursu ortamı Resim Kursu eğitim sürecinde başarıyı getiren önemli unsurlardan biridir. Bu noktada Eğitim Sürecini planlarken sınavlarda çıkabilecek ve çıkma ihtimali olan konu alanlarına yönelik çalışmalar ve bu çalışmaların akademik yaklaşım ve disiplinle çalıştırıyor olmamızda atölyemizdeki başarıyı etkileyen unsurlardan biridir diyebiliriz. Giotto Akademi Sanat Resim Kursu olarak öğrencilerimize doğru öğretim yöntemleri ve akademik eğitim ışığında doğru çözümleme becerisi kazandırılmakta, ezber yaklaşımdan uzak kazandığı çözümleme becerisi ve öğretim yöntemi ışığında çalışmalarını oluşturmalarını sağlıyoruz. Bu durum ilerleyen süreçlerde gelişin süreci içerisinde ezber eğitimden kaynaklı oluşabilecek sorunlarında en baştan önlenmesine ve gelişim sürecinin düzenli bir ilerleme oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı Giotto Akademi Sanat Resim Kursu olarak soru soran, sorgulayan, çözümleme becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi en önemli sorumluluğumuz kabul ederek eğitimlerimizi sürdürüyoruz.